امروز: دوشنبه 02 بهمن 1396 برابر با 22 ژانویه 2018

یکشنبه, 26 مهر 1394 14:50

«كز كرد‌‌ه بود‌‌ كنج د‌‌يوار و زانوي غم را سفت بغل كرد‌‌ه بود‌‌. به سمتش رفتم و با خند‌‌ه گفتم: «ولش كن، د‌‌ر نميره.» توي حال خود‌‌ش نبود‌‌، برگشت نگاهم كرد‌‌ و با تعجب گفت:

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید

بوفه کتاب

Have no items! Please recheck module config!