امروز: یکشنبه 26 آذر 1396 برابر با 17 دسامبر 2017

  • سخني صميمي با صاحبان سرنوشت فرداي استان بوشهر؛
ده دليل بر ضرورت رای به اصلاحات

گناوه امروز؛ محمد باقر عباسی سملی* -  سخني صميمي با صاحبان سرنوشت فرداي استان بوشهر؛

آید بهار و پیرهن بیشه نو شود/ نوتر برآورد گل اگر ریشه نو شود
زیباست روی کاکل سبزت کلاه نو/ زیباتر آن‌که در سرت اندیشه نو شود( زنده ياد ، م . آتشي )

پس از عرض تبريك پيشاپيش نوروز باستاني ، سخن خود را با اذعان به دو اصل مسلم ، صحبتي كه از دل برآيد لاجرم بر دل نشيند و ايمان راسخ به اتخاذ تصميم درست از جانب شما مردم استان بوشهر خالقان تمدن هاي تاثير گذار در اعصار مختلف تاريخ سرزمينم آغاز مي كنم.
ده دليل بر ضرورت رای به اصلاحات:
1- مسير حركت تكاملي انسان از غار نشيني و عبور از زندگي جنگلي تا فتح ماه پس از درنورديدن تمام و كمال كليه ذواياي زمين و همچنين پويايي و تداوم پر شتاب اين مسير تا امروز ، خود بهترين گواه نفي توقف در زمان مي باشد.از طرفي غير قابل كتمان بودن بنياد پيمايش اين امتداد طولاني از آغاز خلقت تا امروز بر سعي و خطا ، ديگر گواهي بين بر ضرورت اصلاح مداوم نوع نگاه به هستي و اهداف آفرينش است.پس اصلاح و ضرورت اجتناب ناپذير اصلاح در اهم عرصه ها كاملا مانوس و همزاد با زيست بشر بر اين كره خاكي بوده و خواهد بود. كه تاييد اديان آسماني و نگاه محض مادي به فلسفه آفرينش را نيز به همراه خود دارد. چه اگر چنين نبود ما امروز شاهد اوج نبوغ نوع بشر نمي توانستيم باشيم.
2- بديهي ترين پيامد توقف در زمان و مقاومت در مقابل اصلاحات ، واماندن از قطار سريع السير علم و تكنولوژي در دنياي مدرن امروزيست. به نحوي كه بعضا جبران حتي يك ساعت تاخير ، نيازمند حد اقل يك دهه تلاش همه جانبه و شبانه روزيست.
3- با كمال تاسف عرصه رقابت جهاني عرصه اي اخلاق مدار نيست كه بر نگاه دستگيري از واماندگان از قافله تمدن تدوين شده باشد. بلكه بر عكس بنياد رقابت درعرصه هاي بين المللي بر ممانعت از پيوستن رقيب به ميدان رقابت بنا شده است. حال در نظر بگيريد كه حاكميت ، قوم و يا ملتي خود نيز در مقابل اصلاح مقاومت نشان دهد. چه سرنوشتي مي تواند در انتظارش باشد.
4- تاثير فرهنگي سلطه ي سياه طويل المدت استبداد بر سرزمين اهورائي ما ايرانيان ، باعث نوعي گسيختگي فرهنگ همدلي و غفلت از ضرورت نگاهي جامعه گرا و عدم امكان فرار از سرنوشت مشترك شده ، كه خود مزيدي بر علت عقب ماندگي هاي ناسزاوار قوم ايراني ، با عنايت به پيشينه درخشان تاريخي آن است ، كه ضرورت اصلاح و تغيير نگاه فراگير به وضعيت موجود را اجتناب ناپذير مي سازد.
5- تعرض گاه و بيگاه بخش هایی از حاكميت در ايران امروز به حريم حقوق مسلم ملت كه به روشن ترين شكل ممكن در ميثاق نامه ي ملي يعني قانون اساسي به تصوير كشيده شده است ، ضرورت اين اصلاح را اجتناب ناپذيرتر مي نمايد. كه در دسترس ترين نمونه ي  چنين تعرضاتي را مي توان در پروسه تاييد صلاحيت ها در همين انتخابات پيش روي مجلسين ملاحظه و مشاهده كرد. دنياي مدرن سال هاست كه از چنين توقف گاهي عبور نموده است. عبور سالم ، مدني و غير مخرب جامعه ايران اسلامي از اين موقف ، مستلزم اصلاح بينش و روش در تمام ترازهاي نظام اسلامي اعم از حاكميت و ملت خواهد بود ، هرچند امروز هم خيلي دير است.
6- اصلاح در نوع نگاه ملت به آينده از ديگر ضروريات مسلم جامعه ي امروز ماست. متاسفانه بخشي از جامعه امروز از اصلاح نا اميد و مايوس شده راه بي تفاوتي برگزيده اند ، و در انتظار بيرون شدن دستي از غيب تا كاري بكند بسر مي برند كه از عقلانيت بدور بوده و اين نوع كنش عملا واگذاري نقد به نسيه است ، كه گنج قارون مي خواهد و صبر ايوب ، بخشي نيز هر چند اندك غرق در فرديت خويشند و خود را از سرنوشت ملت جدا ساخته با وضع موجود همراه شده و ايام بظاهر به شادكامي مي گذرانند. اما قاطبه ملت متعهد به سرنوشت جامعه بوده و منتظر فرصت تغييرند. كه روي اين سخن بيشتر به همين قشر است. كه اين كمترين آنان را به بازخواني قانون اساسي و ظرفيت هاي نهفته ي در آن دعوت مي كند. بي شك توان تغيير حتي فراتر از ظرفيت جامعه ي امروز ما در قانون اساسي وجود دارد. كه انتخابات حد اقلي ، خود بزرگترين فرصت تغيير را براي ما فراهم نموده است.
7- با تمام مذمتي كه براي توقف در زمان در بندهاي پيشين برشمرديم ، گاهي همين توقف در زمان خود به بزرگترين موهبت براي سرنوشت يك ملت بدل مي شود. و آن زماني است كه يك جامعه با همان سرعت قطار سريع السير تمدن انسان امروز، در عكس مسير آن در حركت است. نمونه آشكار چنين پس رفتي در زمان را شوربختانه ما در طي هشت سال زمامداري دولت قبل با گوشت و پوست و استخوان لمس كرده ايم. و همين ظرفيت نهفته در قانون اساسي و اصلاح نگرش جامعه در اوج ياس بود كه موتور قطار پس رفت در زمان قوم ايراني را در خرداد نود و دو متوقف و در مسیر ترقی به حرکت واداشت.ما طعم شيرين اين اصلاح نگرش را در خرداد نود و دو با بر دادن برجام و رفع تحريم ها چشيده ايم. بي شك یاس و تردید در تداوم مسیر انتخابی، به قربانگاه فرستادن نوزاد نود و دو مي باشد، كه در قاموس ساكنان فلات ايران زمين بويژه مردم متمدن استان بوشهر نمی گنجد.
8- يكي ازعمده ترين شاخص هاي اصلاح طلبي تبديل تهديدها به فرصت است. که این مهم را ایرانیان بارها به اثبات رسانده اند. و نشان داده اند که از استعداد بالایی در امر تبدیل تهدید به فرصت برخوردارند. نمونه بارز چنین اقدامی را در گشته نزدیک در انتخابات ریاست جمهوری 92 شاهد بوده ایم. پس تکرار این تجربه ی شیرین عملا ممکن و در دسترس است. و تنها نگاه و نگرش اصلاحی معطوف به زمان و مکان است که قادر به اعجازی این چنین می باشد.
9- ما مردم استان بوشهر در کنار سایر مناطق ایران اسلامی در هفتم اسفند باید تصمیم بگیریم که می خواهیم قطار سرنوشت خود را به کدام مسیر هدایت نماییم. بی شک همگان مستحضرید که دو انتخاب بیشتر در پیش رو نداریم. یا باید بر خلاف مسیر ترقی و پیشرفت سایر ملل جهان تن به پس رفت و انحطاط روز افزون داده راه را بر بازگشت تفکر قرون وسطایی دولت پیشین هموار سازیم ، یا اینکه دست به اعجازی فراتر از سال نود و دو زده با برداشتن گام دوم در اسفند نود و چهار کاری کنیم کارستان و مجلسی تشکیل دهیم که در کنار دولت نوید بخش فردایی بهتر و برتر باشد.
10- در آخر با بجا دانستن گلایه ی بخش اعظم شما سروران از تعرض پیاپی بخشی از حاکمیت به حریم حقوق ملت ، یادآوری این مهم ضروری است که هرچند از اکثر فرزندان شایسته و کاردان شما توفیق حضور در رقابت انتخابات هفتم اسفند سلب شد، لاکن نباید از توانمندی باز ماندگان در عرصه ی رقابت که برخی از این عزیزان به هر دلیل فرصتی جهت ظهور و بروز اندیشه اصلاحی خود تا امروز نیافته اند ، غافل ماند. از آنجایی که اصلاح خواهی بر بنیاد خرد و فطرت انسان استوار است ، تردید نکنید که کاندیداهای معرفی شده توسط جبهه اصلاحات استان در چهار حوزه انتخابیه استان ، از پتانسیل لازم جهت برآورده سازی انتظارات شما برخوردارند و پاسخ اعتماد شما مردم متدین و متمدن استان را با یاری حق تعالی در مجلس آینده خواهند داد. و گام دوم تغییر مدنی و دموکراتیک را کامل خواهند ساخت. انشاالله

*دبیر انجمن اسلامی مهندسان استان بوشهر و
کاندیدای رد صلاحیت شده مجلس خبرگان پنجم

خواندن 219 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
منتشرشده در استان بوشهر
خواندن کد خبر: 922

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید

بوفه کتاب

Have no items! Please recheck module config!