امروز: جمعه 29 دی 1396 برابر با 19 ژانویه 2018

سه شنبه, 27 تیر 1396 13:48

گناوه امروز - نگاه ما در کشور به مقوله مدیریت نگاهی حرفه ای نیست و مطمئنا از دل این نگاه سازندگی و پیشرفت بیرون نمی آید. ما هنوز نتوانسته ایم بین آدمهای خوب و مدیران خوب تفاوت قائل شویم

.

به گزارش گناوه امروز - عبدالکريم پهلواني در يادداشتي به دغدغه هاي مربوط به چينش کابينه دولت دوازدهم پرداخته است: «به جرات ميتوان گفت به همان اندازه که براي انتخاب شدن دوباره روحاني دلشوره داشتيم اکنون به همان اندازه نگران چيدمان و ترکيب تيم دولت جديدشان هستيم. در دولت يازدهم شاهد حضور وزرايي بوديم که در سايه ضعف مديريتي و عملکرد آنها نه تنها ارزشها و آرمان هاي اصلاحات مخدوش، بازيچه و ابزار سوءاستفاده قرار گرفت بلکه فساد و ناکارآمدي به شدت در وزارتخانه متبوعشان ترويج شد و اين پديده را به ساير نهادها و سازمانها نيز تسري دادند.

در اين وزارتخانهها نه تنها شاهد پيشرفت نبوديم بلکه به وضعيت موجود هم آسيبهاي جدي وارد شده است. بديهي است اين شيوه عمل نهايتاً به پاي اصلاحات و اصلاح طلبان نوشته ميشود و پيامد قطعي اين اتفاق نااميدي و دلسردي جامعه است. اعضاي کابينه جديد بايد برآمده از جامعه متخصصين سلامت کشور باشند نه حاصل لابي گريها و بازيهاي رسانه اي. وزراي دولت دوازدهم بايد آن قدر قوي و سالم باشند که مجبور نباشند براي حفاظت از ميزشان دائم باج بدهند و صندليهاي مديريت سازمانها و شرکتها را به لابي گران ببخشند. در کشورهايي که فساد اداري بالايي دارند معمولا مديران بعد از مدتي دچار فساد ميشوند ولي در کشورمان در بسياري موارد شاهد اين هستيم که عينا «فاسدان مدير ميشوند» و اين نشاندهنده سه آسيب بزرگ است؛ اول فراگير شدن فساد و دوم سهلانگاري و ضعف شاخص هاي انتخاب و انتصاب مديران و سوم غير موثر بودن نهادهاي نظارتي. فساد در کشور ما از آن جهت بيشتر نگران کننده شده است که شاهد ممزوج شدن فساد اداري با فساد سياسي هستيم.

به نام گرايش سياسي مان کاسبي ميکنيم، با موضعگيريهاي هدفمند و زمانمند درآمدزايي ميکنيم، رايمان را ميفروشيم و از اين قبيل موارد. قطعا اين اقدامات مقدمهاي مي شود بر فسادهاي بعدي. بنابراين اکنون که در مرحله مهم چينش کابينه دولت دوازدهم هستيم انتظار داريم دستاندرکاران امر، «شورش بر فساد» را درست از همين نقطه شروع کنند و بر اساس تجارب چهار سال گذشته بيشتر از هر جاي ديگري بايد هر نوع حرکت و اقدام اصلاحي را از خوديها آغاز کنند چرا که نقش فوق تصوري در تعميق پديده فساد و ناکارآمدي در کشور داشته اند. اما در حقيقت بحران اين روزهاي کشور ما «بحران مديريت» است. «بحران فساد»هستند و دور از انتظار نيست در آينده نزديک شاهد بحرانهاي جديدي باشيم. در کشور ما بحران مديريت بر شدت بحران فساد افزوده است. فساد زيستگاهي امن تر از دامان مديران ضعيف ندارد و البته فساد هم بخشي از ظرفيت مديريتي کشور را تباه کرده است.

با توجه به شرايط موجود حتي اگر بحران تحريمها را هم پشت سر بگذاريم بحران مديريت مانع بزرگي درراه توسعه و پيشرفت کشور است واين بحران منابع کشور را بر باد خواهد داد. فراموش نکنيم در دوران تحريم بسياري از مديران، ضعف مديريت و ناکارآمدي شان را پشت بهانه تحريم ها پنهان نگه داشتند اين در حالي است که برخي از وزارتخانه هاي ما مشکلاتشان و ضعف عملکردشان تماماً ناشي از سوءمديريت است و هيچ ارتباطي به تحريم ندارد. بررسيها و نظرسنجي که در دوران اوج تحريم ها و در دولت دهم در يکي از وزارتخانه هاي مهم انجام شد، نشان داد حدود 80 درصد ضعف عملکرد آن وزارتخانه ناشي از سوءمديريت است و ارتباطي به تحريم ندارد. نگاه ما در کشور به مقوله مديريت نگاهي حرفه اي نيست و مطمئنا از دل اين نگاه سازندگي و پيشرفت بيرون نمي آيد.

ما هنوز نتوانسته ايم بين آدمهاي خوب و مديران خوب تفاوت قائل شويم. آدمهاي خوب ضرورتاً مديران خوبي نميتوانند باشند. شاخصهاي انتخاب مديريت در کشور - متناسب با وضعيت فساد حاکم بر کشور- گاه خودش مبتلا به فساد شده است و نشاني از حرفه اي گرايي ندارد. ما بايد بتوانيم در انتخاب مديران کشور از مرزهاي رفاقت، همشهري گري و سياسي بازيهاي محض عبور کنيم و به تخصص و سلامت افراد نگاه کنيم. ظرفيت مديريت کشور طي سالهاي گذشته آسيب فراواني ديده و ما در شرايط حاضر دچار کمبود مديران حرفهاي شده ايم. از يک طرف نسل اول مديران کشور کم کم در حال ترک صحنه هستند و از طرف ديگر نسل جديد و جوان مديران را وارد عرصه نکرده ايم. از رئيس جمهوري منتخب انتظار داريم در دولت دوازدهم شايستگان را بر صدر بنشانند و با عملکردشان شايسته سالاري را در کشور فرهنگسازي کنند. پيشرفت و توسعه بدون شايسته سالاري بدست نمي آيد؛ به محض اينکه شايسته سالاري به عنوان اساسي ترين رويکرد در انتخاب مديران کنار رود، ديو فساد وارد ميشود.

در نبود شايسته سالاري، قدرت و اختيارات صندليهاي مديريتي تنها در راه تباه کردن منابع سازمانها و منافع مردم، توسط عده قليلي مورد استفاده (يا بهتر بگوييم سوءاستفاده) قرار ميگيرد و بدين ترتيب به جاي خدمت، راه براي خيانت باز ميشود. در انتخاب اعضاي کابينه دولت دوازدهم، شايسته سالاري بايد ملاک انتخاب وزرا باشد. تنها بدين صورت است که موفقيت تضمين ميشود.»

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید

بوفه کتاب

Have no items! Please recheck module config!