امروز: پنج شنبه 26 مرداد 1396 برابر با 17 آگوست 2017

مقالات

مقالات (42)

مقالات روز با موضوعات مختلف در این مجموعه قرار می گیرند.

یکشنبه, 08 مرداد 1396

 

گناوه امروز - پیرو اتفاقات اخیر پتروشیمی دشتستان در شهر آپخش که اعتراض مردم موجب این شد که وزیر صنعت این پروژه را کلنگ زنی نکند ، محسن رنانی متنی را به شرح زیر منتنشر کرده است :

پنج شنبه, 29 تیر 1396

 

گناوه امروز ؛  در خصوص صورتجلسه ای که با حضور نماینده، فرماندار و مدیر مجتمع گاز به امضا رسیده است . محسن صدیق متن کوتاهی را خطاب به سکینه الماسی به شرح زیر نوشته اند

سه شنبه, 27 تیر 1396

گناوه امروز - نگاه ما در کشور به مقوله مدیریت نگاهی حرفه ای نیست و مطمئنا از دل این نگاه سازندگی و پیشرفت بیرون نمی آید. ما هنوز نتوانسته ایم بین آدمهای خوب و مدیران خوب تفاوت قائل شویم

.

به گزارش گناوه امروز - عبدالکريم پهلواني در يادداشتي به دغدغه هاي مربوط به چينش کابينه دولت دوازدهم پرداخته است: «به جرات ميتوان گفت به همان اندازه که براي انتخاب شدن دوباره روحاني دلشوره داشتيم اکنون به همان اندازه نگران چيدمان و ترکيب تيم دولت جديدشان هستيم. در دولت يازدهم شاهد حضور وزرايي بوديم که در سايه ضعف مديريتي و عملکرد آنها نه تنها ارزشها و آرمان هاي اصلاحات مخدوش، بازيچه و ابزار سوءاستفاده قرار گرفت بلکه فساد و ناکارآمدي به شدت در وزارتخانه متبوعشان ترويج شد و اين پديده را به ساير نهادها و سازمانها نيز تسري دادند.

در اين وزارتخانهها نه تنها شاهد پيشرفت نبوديم بلکه به وضعيت موجود هم آسيبهاي جدي وارد شده است. بديهي است اين شيوه عمل نهايتاً به پاي اصلاحات و اصلاح طلبان نوشته ميشود و پيامد قطعي اين اتفاق نااميدي و دلسردي جامعه است. اعضاي کابينه جديد بايد برآمده از جامعه متخصصين سلامت کشور باشند نه حاصل لابي گريها و بازيهاي رسانه اي. وزراي دولت دوازدهم بايد آن قدر قوي و سالم باشند که مجبور نباشند براي حفاظت از ميزشان دائم باج بدهند و صندليهاي مديريت سازمانها و شرکتها را به لابي گران ببخشند. در کشورهايي که فساد اداري بالايي دارند معمولا مديران بعد از مدتي دچار فساد ميشوند ولي در کشورمان در بسياري موارد شاهد اين هستيم که عينا «فاسدان مدير ميشوند» و اين نشاندهنده سه آسيب بزرگ است؛ اول فراگير شدن فساد و دوم سهلانگاري و ضعف شاخص هاي انتخاب و انتصاب مديران و سوم غير موثر بودن نهادهاي نظارتي. فساد در کشور ما از آن جهت بيشتر نگران کننده شده است که شاهد ممزوج شدن فساد اداري با فساد سياسي هستيم.

به نام گرايش سياسي مان کاسبي ميکنيم، با موضعگيريهاي هدفمند و زمانمند درآمدزايي ميکنيم، رايمان را ميفروشيم و از اين قبيل موارد. قطعا اين اقدامات مقدمهاي مي شود بر فسادهاي بعدي. بنابراين اکنون که در مرحله مهم چينش کابينه دولت دوازدهم هستيم انتظار داريم دستاندرکاران امر، «شورش بر فساد» را درست از همين نقطه شروع کنند و بر اساس تجارب چهار سال گذشته بيشتر از هر جاي ديگري بايد هر نوع حرکت و اقدام اصلاحي را از خوديها آغاز کنند چرا که نقش فوق تصوري در تعميق پديده فساد و ناکارآمدي در کشور داشته اند. اما در حقيقت بحران اين روزهاي کشور ما «بحران مديريت» است. «بحران فساد»هستند و دور از انتظار نيست در آينده نزديک شاهد بحرانهاي جديدي باشيم. در کشور ما بحران مديريت بر شدت بحران فساد افزوده است. فساد زيستگاهي امن تر از دامان مديران ضعيف ندارد و البته فساد هم بخشي از ظرفيت مديريتي کشور را تباه کرده است.

با توجه به شرايط موجود حتي اگر بحران تحريمها را هم پشت سر بگذاريم بحران مديريت مانع بزرگي درراه توسعه و پيشرفت کشور است واين بحران منابع کشور را بر باد خواهد داد. فراموش نکنيم در دوران تحريم بسياري از مديران، ضعف مديريت و ناکارآمدي شان را پشت بهانه تحريم ها پنهان نگه داشتند اين در حالي است که برخي از وزارتخانه هاي ما مشکلاتشان و ضعف عملکردشان تماماً ناشي از سوءمديريت است و هيچ ارتباطي به تحريم ندارد. بررسيها و نظرسنجي که در دوران اوج تحريم ها و در دولت دهم در يکي از وزارتخانه هاي مهم انجام شد، نشان داد حدود 80 درصد ضعف عملکرد آن وزارتخانه ناشي از سوءمديريت است و ارتباطي به تحريم ندارد. نگاه ما در کشور به مقوله مديريت نگاهي حرفه اي نيست و مطمئنا از دل اين نگاه سازندگي و پيشرفت بيرون نمي آيد.

ما هنوز نتوانسته ايم بين آدمهاي خوب و مديران خوب تفاوت قائل شويم. آدمهاي خوب ضرورتاً مديران خوبي نميتوانند باشند. شاخصهاي انتخاب مديريت در کشور - متناسب با وضعيت فساد حاکم بر کشور- گاه خودش مبتلا به فساد شده است و نشاني از حرفه اي گرايي ندارد. ما بايد بتوانيم در انتخاب مديران کشور از مرزهاي رفاقت، همشهري گري و سياسي بازيهاي محض عبور کنيم و به تخصص و سلامت افراد نگاه کنيم. ظرفيت مديريت کشور طي سالهاي گذشته آسيب فراواني ديده و ما در شرايط حاضر دچار کمبود مديران حرفهاي شده ايم. از يک طرف نسل اول مديران کشور کم کم در حال ترک صحنه هستند و از طرف ديگر نسل جديد و جوان مديران را وارد عرصه نکرده ايم. از رئيس جمهوري منتخب انتظار داريم در دولت دوازدهم شايستگان را بر صدر بنشانند و با عملکردشان شايسته سالاري را در کشور فرهنگسازي کنند. پيشرفت و توسعه بدون شايسته سالاري بدست نمي آيد؛ به محض اينکه شايسته سالاري به عنوان اساسي ترين رويکرد در انتخاب مديران کنار رود، ديو فساد وارد ميشود.

در نبود شايسته سالاري، قدرت و اختيارات صندليهاي مديريتي تنها در راه تباه کردن منابع سازمانها و منافع مردم، توسط عده قليلي مورد استفاده (يا بهتر بگوييم سوءاستفاده) قرار ميگيرد و بدين ترتيب به جاي خدمت، راه براي خيانت باز ميشود. در انتخاب اعضاي کابينه دولت دوازدهم، شايسته سالاري بايد ملاک انتخاب وزرا باشد. تنها بدين صورت است که موفقيت تضمين ميشود.»

پنج شنبه, 22 تیر 1396

 مهم‌ترين مساله‌اي که در حال حاضر جامعه و کشور ما با آن دست به گريبان است، بحران بيکاري است.

چهارشنبه, 26 آبان 1395

گناوه امروز - مصطفی خرمی ؛ یکی از خدمات حوزه بهداشت و درمان طرح تحول نظام سلامت بوده است ، که توانسته با ارئه خدمات گسترده در بهبود شاخص های ملی توسعه موثر واقع شود ، همچنین گنجاندن موضوع عدالت در تدوین این طرح مبین تعهد به عدالت می باشد .

یکشنبه, 23 آبان 1395


رشد فضایل انسانی

درجامعه آزاد فضایل انسانی رشد می کند. جامعه بسته و غیر آزاد مستعد رشد استبداد فکری و سیاسی است.

در جامعه بسته اگر بخواهیم ارزش های دینی را توسعه دهیم ، حاصلی جز ریا و تزویر و نفاق و موقعیت طلبی با نام و صورت دینی و قدرت طلبی و فزون خواهی با نام مقدسات و ... نخواهد داشت.

جامعه مستبد دینی بتدریج دچار تنگ نظری ، سخت گیری و پررنگ شدن قرائت های خشن و تند از آموزه های دینی خواهد شد ، امری که بناچار گریبان همان حاکمان دینی را خواهد گرفت و عده ای خشونت طلب و تندرو و تندخوی بنام دین بر علیه همان حاکمان مستبد دینی برخواهند خواست.


خلاقیت ها، قابلیت ها و استعداد های درونی افراد درجامعه آزاد ظهور بیرونی می یابند.

با گسترش انواع آزادی های عمومی فضایل انسانی نیز امکان ظهور وبروز می یابند.

درجوامع آزاد است که فضایلی چون: صداقت، خلوص ، صراحت گویی ،آزاد اندیشی،آزادگی و... امکان رشد می یابند.


اگر بخواهیم جامعه ای داشته باشیم که با روی آوردن به دین حنیف و فطرت الهی بشر ، راه رشد و شکوفایی و بالندگی را بپیماید و طعم شیرین توسعه و پیشرفت و رفاه عمومی که از آن در کلام دینی با عنوان « بهشت » یاد می شود ، بچشد ، راهی جز گسترش آزادی های مدنی نخواهیم داشت

ارتقاء اعتماد عمومی


ازضرورت های مدنی بودن جوامع ،تلاش آنها برای ارتقا سطح اعتماد عمومی است

اگر مردم به کارهای حکومت بی اعتماد باشند، هزینه های جامعه بالا می رود.این هزینه صرفا هزینه های مادی نیست بلکه هزینه های غیر مادی و معنوی جامعه نیز بیشتر می شود

آن موقع نه مردم به دولت اعتمادی دارند ونه دولت به مردم اعتماد می کند.بی اعتمادی دو طرفه درجامعه رواج پیدا می کند

دراین گونه جوامع ،آزادی عمومی کاهش می یابد.چرا که یکی از لوازم اعتماد عمومی بالارفتن سطح آزادی های آنهاست.

اعتماد و آزادی لازم وملزوم یکدیگرند

هرچقدر آزادی های مشروع درجامعه ای بالاتر رود، به همان نسبت اعتماد عمومی نیز افزایش می یابد و در نتیجه از میزان فساد و تباهی و قانون گریزی مردم کاسته می شود ، بخصوص مواردی چون گریز از مالیات ، پنهان نمودن اموال و دارایی ها و نیز مبارزات سیاسی زیر زمینی و تشکیل باندها و یا رانت خواری های ویژه ...

گسترش آزادیها این امکان را فراهم می کنند که دسترسی مردم به اطلاعات وداده های ضروری بیشتر شود واین امردر افزایش اعتماد شهروندان به مدیران جامعه دخالت وتاثیر آشکاری دارد ، اعتمادی که بستر ساز گسترش قانون مداری بیشتر و در نتیجه رفاه و امنیت بیشتر خواهد بود

درکشورهای توسعه نیافته میزان ناامیدی مردم بیشتر است.سراین همه ناامیدی ، حرمان و بد بینی ها دربی اعتمادی و نبود آزادی های مشروع نهفته است

انسان امیدوار معمولا با دومقوله فوق مشکلی ندارد؛ یعنی هم اعتماد وی به مسئولان بیشتر است وهم به دلیل برخورداری از آزادی نظرات خود را مطرح می کند، نظرات آزاد دیگران را می شنود وبا دریافت ودسترسی به داده های فاش می تواند سیر موفقیت خود را پیش بینی کند

بکی از معضلات دولت های مستبد ،فقدان اعتماد مردمی نسبت به آنهاست. استبداد و دیکتاتوری به جای افزایش اعتماد ،هراس مردم را بیشتر می کند

دراین جوامع، مردم با معضلات بزرگی چون : فقر، ترس، جهل، تعصب وچاپلوسی وریاکاری مواجه می شوند. این درحالی است که آزادی نشانه کاهش ترس، جهل، تعصب و نفاق و دورویی درمیان مردم است

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید

بوفه کتاب

Have no items! Please recheck module config!